Make-A-Wish

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.

Rijschool-PascalHolthuis_MakeAWish

Vrijwilliger sinds 2010

Sinds 2010 zijn wij vrijwilligers voor Make-A-Wish Gelderland. Anita Holthuis is Fotoboeken coördinator-landelijk. “Een belangrijke levenswaarde voor mij is om een ‘toegevoegde waarde te leveren aan de maatschappij’. Het is geweldig een kind met een levensbedreigende ziekte de kans te geven om 1 dag kind te zijn. Als je de twinkelende oogjes ziet, weet je genoeg…”.

Geen overheidsbijdrage

Make-A-Wish Nederland werkt eraan om álle kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte een wensvervulling te geven. Naast tijd en aandacht is ook geld nodig om die wensen te vervullen. Want behalve het regelen van alle praktische zaken rondom de wens, neemt Make-A-Wish Nederland ook alle kosten voor haar rekening. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer wensen er jaarlijks vervuld kunnen worden.

Sinds de oprichting in 1989 beleefden al meer dan 4.000 levensbedreigend zieke kinderen hun fantastische wens. Make-A-Wish Nederland kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van bijna 400 vrijwilligers. Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. Make-A-Wish Nederland ontvangt geen overheidsbijdrage.