De doorlooptijd tot een praktijkexamen is momenteel bij het CBR gemiddeld 16 tot 22 weken. Dit is per categorie verschillend. Maar dit kan inhouden dat jouw examen gepland wordt na 31-12-2023. De examentarieven gaan per 1 januari 2024 met ca. 8,5% gaan stijgen voor alle examens die vanaf 01-01-2024 worden gereserveerd.

Daarom ben ik genoodzaakt om de examens die vanaf 01-01-2024 worden gereserveerd/gepland bij het CBR, deze verhoging door te berekenen. Deze wordt apart gefactureerd. Houd rekening met een aanvullende factuur van ca. € 10,- voor een praktijk (her)examen.

Uiteraard doe ik mijn best om zoveel mogelijk praktijkexamens in te plannen in 2023, maar helaas heb ik geen enkele invloed op de schaarse examencapaciteit bij het CBR.