Een fijn gevoel, die gedragscode! Extra zekerheid dat Rijschool Pascal Holthuis is aangesloten bij BOVAG!
Door rijscholen die zijn aangesloten bij BOVAG Rijscholen wordt de zogeheten ‘Gedragscode’ gehanteerd. Een duidelijke meerwaarde voor jou als leerling!
Bij BOVAG aangesloten rijscholen staan borg voor kwaliteit en zekerheid. Dit komt tot uiting in deze gedragscode aan de hand van een aantal duidelijke afspraken. Voor jou wel zo fijn; je weet waar je aan toe bent en je kunt van Ahautorijschool verwachten dat deze zich ook aan deze afspraken houdt.

De gedragscode bestaat uit de volgende regels:

  1. Alle afspraken tussen jou en Rijschool Pascal Holthuis staan helder omschreven in onze lesvoorwaarden. Je ontvangt daarvan een exemplaar voordat je met de opleiding begint.
  2. Je sluit met ons een lesovereenkomst af waarin je opleiding met ons wordt afgestemd. Zo ontstaan nooit verrassingen over wat nu precies is afgesproken.
  3. Je hebt gedurende de gehele opleiding zoveel mogelijk dezelfde instructeur.
  4. Jouw eigen instructeur is aanwezig tijdens je praktijkexamen en zal tijdens dit examen zoveel mogelijk meerijden.
  5. Een gepubliceerd lestarief gaat uit van 60 minuten. Afwijkingen hierop worden door ons correct aangegeven.
  6. Je instructeur maakt gebruik van een inzichtelijke vorderingenkaart, zodat je precies weet wat je hebt geleerd, welk niveau je hebt en wat je nog moet leren.
  7. Jouw examenaanvraag blijft niet bij ons liggen. Deze wordt door ons binnen 14 dagen aan het CBR verstuurd.
  8. Onze slagingspercentages zijn inzichtelijk. Je kunt er altijd naar vragen.
  9. Wij geven les conform de door BOVAG en het CBR opgestelde Rijprocedure waarin precies is vastgelegd wat je moet leren en waar de examinator je op toetst. Zo kom je tijdens het praktijkexamen nooit voor verrassingen te staan.
  10. Ben je het ergens niet mee eens? Dan kan je dit met ons altijd bespreekbaar maken. Komen we er samen niet uit dan kan je je wenden tot het bemiddelingsbureau van BOVAG te Bunnik of de Geschillencommissie Voertuigen te Den Haag. Wij kunnen je daarbij ondersteuning verlenen.