Op dit moment is het oogstseizoen in volle gang. De landbouwers zijn er druk mee aan de slag, maar het is ook een periode van mogelijke verkeersonveiligheid op de wegen rondom boerderijen en landbouwvelden.

Verkeersbord Modder op de weg

Als de boeren de oogst via de openbare weg moeten vervoeren, dan kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door de aarde die van de landbouwvoertuigen afkomt. Alsjeblieft houd rekening met modder op de weg en met gladheid. Om je als weggebruiker te waarschuwen voor het gevaar van gladheid, is degene die de oogst binnenhaalt verplicht om tijdens de werkzaamheden zogenoemde modderborden te plaatsen. Heb jij ze al eens gezien?

RijschoolPascalHolthuis_modder
Direct nadat het werk klaar is, hoort de vervuiler de weg schoon te maken en de borden te (laten) verwijderen. In de praktijk gebeurt dit helaas nog niet altijd. Wees dus alert! Ook als je geen borden ziet, laat je niet verrassen! En stuit je op modder zonder dat er borden zijn geplaatst, meldt het dan bij de gemeente via onze website of via telefoonnummer 088-3215000.

Boete voor de veroorzaker

De medewerkers van de gemeente letten in deze periode extra op deze regels. Zo is er aandacht voor het schoonmaken van de weg tijdens de werkzaamheden, het plaatsen van de juiste borden en het juist schoonmaken van de weg na de werkzaamheden. Mocht blijken dat de landbouwer nalatig is of is geweest, dan wordt deze hier op aangesproken. In veel gevallen wordt er een proces-verbaal opgemaakt met een boetebedrag van €220,-. De doorgaande wegen worden door de provincie beheerd, de lokale wegen door de gemeente.

Pas op!

Ik waarschuw weggebruikers dus alert te blijven, ook als men geen borden ziet. ‘Laat je niet verrassen en pas tijdig je snelheid aan de situatie aan!’