Onlangs heeft Autoscout24, de grootste online portal voor gebruikte en nieuwe auto’s in Nederland, de meest stressvolle situaties in het dagelijks leven onderzocht versus de meest stressvolle situaties in de auto. Het blijkt dat 72% van de Nederlandse automobilisten af en toe stress ervaart tijdens het autorijden.

Vrouwen vaker gespannen
Autorijden is toch niet zo’n ontspannen bezigheid voor Nederlanders. Er zijn in het verkeer, net als in het dagelijks leven, situaties die voor de nodige stress zorgen. Ongeveer driekwart van de ondervraagden heeft aangegeven af en toe stress achter het stuur te hebben. De stressvolle situaties zijn er bij vrouwen meer, namelijk 82% t.o.v. 63% bij mannen.

Top 10 stressvolle situaties
Over het algemeen wordt te laat dreigen te komen op een belangrijke afspraak door files of een knipperend benzinelampje als spannender ervaren dan een presentatie geven voor een grote groep mensen of een sollicitatiegesprek. De top 10 met meest stressvolle situaties in het dagelijks leven vind je hieronder. Je ziet dat er veel situaties met autorijden terugkomen.

  1. Te laat dreigen te komen op een belangrijke afspraak
  2. Een conflict met een collega, manager, familie of geliefde
  3. Met te weinig benzine rijden
  4. Een sollicitatiegesprek
  5. Een presentatie geven voor een grote groep mensen
  6. Het werk niet op tijd af krijgen
  7. Pech onderweg, zoals een lekke band
  8. Door de politie staande worden gehouden
  9. Geen parkeerplaats kunnen vinden
  10. Inparkeren, zoals fileparkeren of in een klein parkeervak

Inparkeerstress
Vrouwen zouden minder goed zijn in het inparkeren dan mannen. Er is in het onderzoek niet gekeken naar wie er beter in is. Uit de resultaten is echter wel naar voren dat vrouwen inparkeren vaker veel stressvoller vinden dan mannen. Van de mannen ervaart 6 procent stress bij het inparkeren. Bij de vrouwen is dat 23 procent.

Andere oorzaken
Mannen ervaren weinig spanning bij het inparkeren, maar toch ervaart driekwart van de vrouwen én mannen stress tijdens het autorijden. Wat is de oorzaak van het gevloek en gezweet achter het stuur? Rijden in het donker staat op nummer één als oorzaak van spanning achter het stuur. Maar liefst 32 procent vindt dat erg vervelend. Daarna volgt het rijden in een vreemde stad (29 procent), in de drukte (28 procent), in een moeilijke of onverwachte verkeerssituatie (21 procent), in een vreemde auto (17 procent) en in het buitenland (16 procent).

Ervaar jij wel eens stress achter het stuur?
Wist je dat je bij mijn rijschool een opfriscursus kunt volgen? In het bezit van een rijbewijs maar al geruime tijd niet of nauwelijks deelgenomen aan het verkeer? Je hebt zelf geen auto, door ziekte of traumatische ervaringen in het verkeer durf je niet of nauwelijks meer zelfstandig durft auto te rijden. Ook kan het zijn dat je er soms tegenaan loopt dat bijzondere verrichtingen niet helemaal soepel verlopen. Je staat midden in Amsterdam en het inparkeren lukt gewoon niet goed. Speciaal voor jou heb ik een opfriscursus ontwikkeld. Afhankelijk van jouw vragen wordt het aantal lessen gepland.

Bron: Rijschoolvandaag.nl