Op 1 juli 2017 is het dan echt zover: de officiële invoering van veertien nieuwe verkeersborden. Dit betekent dat weggebruikers veertien nieuwe verkeersborden moeten bestuderen. Deze borden zouden oorspronkelijk op 1 januari 2015 worden ingevoerd, maar de datum van invoering is vijf keer verplaatst. Het besluit is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad.

Gebodsborden

Deze veertien verkeerborden vallen allemaal in de categorie gebodsborden en hebben als doel om meer duidelijkheid te verschaffen in bepaalde verkeerssituaties. Ondanks dat deze borden pas vanaf 1 juli 2017 rechtsgeldig zijn, hebben een aantal Nederlandse gemeenten deze borden al langs de wegen geplaatst. De nieuwe verkeersborden zijn specifieker, waardoor algemene gebodsborden met een onderbord in sommige situaties niet langer nodig zijn. Wegbeheerders vervangen de oude borden in de komende periode.

Meer duidelijkheid

De nieuwe borden maken het mogelijk om tram- en busbanen of -stroken of de combinatie hiervan aan te geven. Deze signalen worden momenteel nog aangegeven met behulp van een onderbord. De borden dragen ook bij aan het verschaffen van duidelijkheid over parkeerstroken voor landbouwverkeer en de uitwijkmogelijkheden op smalle wegen. “Grote voordelen zijn dat er door plaatsing van de nieuwe borden een verplichting ontstaat voor bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk te gebruiken en dat de stroken niet meer door overig verkeer gebruikt worden als oneigenlijke parkeerplaats”, aldus de minister in haar besluit met betrekking tot de invoering van de verkeersborden.

 

Geen drastische veranderingen

De invoering van deze nieuwe verkeersborden fungeert voornamelijk als ondersteuning in het verduidelijken van bepaalde verkeerssituaties en brengt daarom geen drastische veranderingen teweeg. Dit maakt dat de bebording niet direct hoeft worden aangepast, waardoor de financiële gevolgen beperkt zijn, aldus minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Bron: Verkeerspro.nl, knmv.nl en autorai.nl