CBR prijzen 2014

Na de daling van de tarieven in 2013 is bij de bepaling van de tarieven over 2014 rekening gehouden met een daling van het aanbod. Door demografische ontwikkelingen, de aanhoudende recessie en de gevolgen van nieuwe regelgeving neemt de vraag naar diensten van het CBR af. Daarnaast wordt het CBR geconfronteerd met kostenstijgingen (inflatie van 3 procent). De organisatie past zich daar zoveel mogelijk op aan, maar dat kan niet volledig. Dat heeft geresulteerd in een stijging van de tarieven voor 2014 met gemiddeld 3,3 procent.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft ingestemd met de door het CBR voorgestelde tarieven voor producten en diensten voor 2014. Deze tarieven zijn 8 november op de website van het CBR gepubliceerd.

RijschoolPascalHolthuis_CBRDe tarieven van klassikale theorie-examens blijven gelijk.
De tarieven van praktijkexamens stijgen gemiddeld met 3,4%.

De tarieven van CCV producten stijgen gemiddeld met 1,0%.

Het tarief van de Eigen verklaring gaat van 23,80 euro naar 25,80 euro.

De tarieven van producten van de unit vorderingen stijgen gemiddeld met 4,0%.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht

Bron: CBR