Het gebruik van smartphones is de afgelopen jaren flink toegenomen. Inmiddels zijn er 10 miljoen smartphones in gebruik in Nederland. En dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. Volgens onderzoek van SWOV speelt afleiding een rol bij enkele tientallen tot honderd verkeersdoden per jaar, waarbij smartphone-gebruik als een van de gevaarlijkste vormen van afleiding wordt genoemd.

ONderweg ben ik OFFline

Onder het motto ‘ONderweg ben ik OFFline’ lanceert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe verkeerscampagne ‘Aandacht op de weg’. Bijna alle automobilisten zijn het erover eens: social media en autorijden gaan niet samen. Toch vinden veel bestuurders het moeilijk om hun mobiele telefoon te negeren als er onderweg een berichtje binnenkomt. En dat is niet zonder risico’s: de kans op een ongeval is minstens vijfentwintig keer groter wanneer je achter het stuur bezig bent met berichtjes op je mobieltje. De nieuwe campagne herinnert mensen eraan dat er een eenvoudige manier is om je tijdens het rijden niet te laten afleiden: zet je mobiel op stil vóór vertrek.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Ik ben een groot voorstander van innovaties en het gebruik van social media. Maar we zijn het erover eens dat social media en autorijden niet samengaan. Met deze campagne laten we mensen zien dat dat je met één druk op de knop veiliger onderweg kunt zijn: zet je mobiel vóór vertrek op stil. Zo kun je veilig thuiskomen.”

Social media en verkeer

Recent onderzoek van het NIPO laat zien dat 87 procent van de doelgroep (incidentele en frequente social media-gebruikers tijdens de autorit) vindt dat social media en verkeer niet samengaan. Tegelijkertijd heeft 90 procent van diezelfde groep de telefoon op geluid of trilstand staan, en geeft 42 procent toe het moeilijk te vinden om tijdens een autorit de telefoon te negeren als ze merken dat er een bericht binnenkomt. 25 procent van de mensen die onderweg binnengekomen berichtjes lezen, doet dit terwijl ze rijden.

Hoe denk jij over het gebruik van social media in het verkeer? Wij hebben er ook eerder een blog: ‘Houd je aandacht op de weg’ over geschreven.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu