Vanaf woensdag 13 mei starten wij weer met het afnemen van theorie-examens. Dit geldt voor alle categorieën.

Op maandag 18 mei start het CBR gefaseerd met het afnemen van praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Dit doet het CBR volgens RIVM-richtlijnen.


Theorie-examens

Theorie-examens zijn vanaf maandag 11 mei weer te reserveren in TOP internet. CBR start deze examens met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen zij ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.

Praktijkexamens

Vanaf 13 mei kan ik weer praktijkexamens plannen. Hierover ontvang ik begin volgende week meer informatie van het CBR. Kandidaten worden door het CBR vanaf volgende week hierover ook persoonlijk geïnformeerd. Kandidaten van wie het praktijkexamen is uitgesteld krijgen voorrang.

 

Bron: mail CBR, 8 mei 2020