Beste leerlingen,

Het kabinet heeft gisteren (6 mei) laten weten dat de rijschoolbranche weer kan opstarten. Graag wil ik jullie informeren dat ik vanaf maandag 11 mei weer mag rijden. Belangrijk is, dat er maar 1 leerling zich in de auto mag bevinden. Ik zal hier dus ook in de planning rekening mee moeten houden. Ik wil graag even bekijken hoe de lessen weer gepland gaan worden en bekijk even week-voor-week of het allemaal goed verloopt.

Voorwaarden

Aan de herstart van de rijlessen is een aantal voorwaarden verbonden. Ten eerste is het bewaren van afstand waar dat kan belangrijk. Ten tweede moet er gewerkt worden op afspraak, voor de rijschoolsector geen lastige voorwaarde. Bij het maken van de afspraak moeten ik, als rijschoolhouder, vooraf bespreken of de les een risico oplevert. Hieronder in het kort een weergave van het protocol:

Protocol veilig werken in de rijschool branche

In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd:

  • Check vooraf. Ik, als rijschoolhouder, is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel ik, jij als leerling, als huisgenoot van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. De dag voorafgaand aan de rijles, zal ik je elke keer de volgende twee vragen stellen per mail:
    1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
    2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • Beantwoord je beide vragen met ‘nee’, dan kan de les starten.
  • Tijdens de les blijven de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit en moet ik de ramen zoveel mogelijk gesloten houden om luchtcirculatie tegen te gaan.
  • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (hier heb ik een checklist voor).
  • Aanvullend kunnen jij of ik zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Let wel: als leerling  moet je zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als je die wilt dragen.

????????????????????????????????????????: ???????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????? ???????????? ???????????? ???????? ????????????????????????.
???????????? ???????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????, ???????????????? ????????????, ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????? ????????????????.

 

Het plannen van de lessen staat weer open:
a) TOON BEGRIP: het kan zijn dat ik in de komende weken een les moet annuleren ivm een (her)examen of voor een leerling, die een les nodig heeft ter voorbereiding van een (her)examen.
b) DRINGEND verzoek: plan alsjeblieft met verstand, maximaal 1 lesuur per keer om elkaar de gelegenheid te geven om weer op te starten.

Ik neem met de leerlingen, die een uitgesteld (her)examen moeten plannen even contact op.

Let wel: laten wij allemaal ons geduld bewaren en zorgen dat wij met z’n allen het in de auto gezond en veilig houden.

We gaan er weer voor!

Hartelijke groet,
Pascal Holthuis